Skip to main content
services final-01

Силната дигитална маркетингова стратегия е от съществено значение за успеха на всеки онлайн бизнес.

Маркетинг
стратегия

content-01

Маркетинг
стратегия

Силната дигитална маркетингова стратегия е от съществено значение за успеха на всеки онлайн бизнес.

//01. ЗА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯТА

Изграждаме силна онлайн идентичност
на вашия бизнес

//01. ЗА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯТА

Изграждаме силна онлайн идентичност
на вашия бизнес

Поставяне на цели

Дефиниране на вашите бизнес цели и задаване на ясни, измерими цели за вашите дигитални маркетингови кампании.

Стратегия за съдържание

Изготвяне на стратегия за създаване и публикуване на съдържание, създаване на календар, съобразен с вашата аудитория, както и предложение за канали, в които да се дистрибутира различните типове съдържание.

Стратегия за реклама

Идентифициране на най-ефективните рекламни формати, избор на най-ефективните канали и предложения за тон и маниер на кампаниите за максимална възвръщаемост на инвестициите.

Поставяне на цели

Дефиниране на вашите бизнес цели и задаване на ясни, измерими цели за вашите дигитални маркетингови кампании.

Стратегия за съдържание

Изготвяне на стратегия за създаване и публикуване на съдържание, създаване на календар, съобразен с вашата аудитория, както и предложение за канали, в които да се дистрибутира различните типове съдържание.

Стратегия за реклама

Идентифициране на най-ефективните рекламни формати, избор на най-ефективните канали и предложения за тон и маниер на кампаниите за максимална възвръщаемост на инвестициите.

Стратегия за имейл

Изготвяне на детайлна стратегия за създаване и изпращане на целеви и персонализирани имейли до вашата аудитория за популяризиране на вашите продукти или услуги, изграждане на лоялност към марката и стимулиране на продажби.

Стратегия за SEO

SEO стратегията включва детайлен анализ и план за оптимизиране на вашия уебсайт и съдържание, за да се класирате по-високо в страниците с резултати от търсачките (SERP).

Стратегия за социални медии

Анализ и идентифициране на социални медии за достигане и ангажиране на вашата целева аудитория, изграждане на информираност за марката и привличане на трафик към вашия уебсайт. Изготвяне на примерни текстове и визии, които да отразяват тона на марката.

Стратегия за имейл

Изготвяне на детайлна стратегия за създаване и изпращане на целеви и персонализирани имейли до вашата аудитория за популяризиране на вашите продукти или услуги, изграждане на лоялност към марката и стимулиране на продажби.

Стратегия за SEO

SEO стратегията включва детайлен анализ и план за оптимизиране на вашия уебсайт и съдържание, за да се класирате по-високо в страниците с резултати от търсачките (SERP).

Стратегия за социални медии

Анализ и идентифициране на социални медии за достигане и ангажиране на вашата целева аудитория, изграждане на информираност за марката и привличане на трафик към вашия уебсайт. Изготвяне на примерни текстове и визии, които да отразяват тона на марката.

//02. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ

Разработване на цялостен план за дигитален маркетинг

Ние разработваме ефективни стратегии за дигитален маркетинг, които стимулират растежа и възвръщаемостта на инвестициите. Нашият екип работи в тясно сътрудничество с вас, за да разбере вашите бизнес цели и целева аудитория, за да разработи персонализирани стратегии, които използват най-новите дигитални маркетингови тактики и технологии. С подход, основан на данни и фокус върху измерими резултати, ние гарантираме, че всяка стратегия, която разработваме, е оптимизирана за успех.

Ние прилагаме холистичен подход към дигиталната маркетингова стратегия, като вземаме предвид всички аспекти на дигиталното присъствие на вашата марка, включително SEO, маркетинг чрез съдържание, социални медии, имейл маркетинг и др.
Нашият екип има задълбочено разбиране на най-новите тенденции и най-добри практики в индустрията и използва това знание, за да разработи стратегии, които са актуални
Използваме усъвършенствани инструменти за анализ, за да изготвим цялостни краткосрочни или дългосрочни маркетингови стратегии.

//02. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ

Разработване на цялостен план за дигитален маркетинг

Ние разработваме ефективни стратегии за дигитален маркетинг, които стимулират растежа и възвръщаемостта на инвестициите. Нашият екип работи в тясно сътрудничество с вас, за да разбере вашите бизнес цели и целева аудитория, за да разработи персонализирани стратегии, които използват най-новите дигитални маркетингови тактики и технологии. С подход, основан на данни и фокус върху измерими резултати, ние гарантираме, че всяка стратегия, която разработваме, е оптимизирана за успех.

Ние прилагаме холистичен подход към дигиталната маркетингова стратегия, като вземаме предвид всички аспекти на дигиталното присъствие на вашата марка, включително SEO, маркетинг чрез съдържание, социални медии, имейл маркетинг и др.
Нашият екип има задълбочено разбиране на най-новите тенденции и най-добри практики в индустрията и използва това знание, за да разработи стратегии, които са актуални
Използваме усъвършенствани инструменти за анализ, за да изготвим цялостни краткосрочни или дългосрочни маркетингови стратегии.

Как подхождаме към стратегията за дигитален маркетинг

Как подхождаме към стратегията за дигитален маркетинг

Процесът ни за създаване на дигитална маркетингова стратегия е методичен подход за планиране и изпълнение, който помагат на бизнеса да постигне своите бизнес цели. Това включва идентифициране на целеви аудитории, разработване на уникално предложение за продажба, избор на подходящи дигитални канали, създаване на завладяващо съдържание и измерване на ефективността на кампаниите чрез анализ на данни. Създаваме цялостен дигитален маркетингов план, който стимулира трафик, потенциални клиенти и приходи за бизнеса.

Задълбочен анализ и опознаване на бизнеса, индустрията и конкуренцията.
Идентифициране на целеви аудитории, разработване на уникално предложение за продажба, избор на подходящи дигитални канали и създаване на завладяващо съдържание.
Изпълнение на маркетинговата стратегия, измерване и отчитане на резултатите.

Определяне на цели и целева аудитория

Идентифицираме вашите ключови показатели за ефективност (KPI) и определяме как дигиталния маркетинг може да ви помогне да постигнете вашите бизнес цели. Правим проучване на пазара, за да идентифицираме демографските данни, интересите и предпочитанията на вашата целева аудитория и разработваме детайлни личности на купувачи, които правилно да насочват маркетинговите усилия.

Цялостен план за дигитален маркетинг

Идентифицираме на най-ефективните дигитални маркетингови канали и тактики, като социални медии, имейл маркетинг, SEO, PPC и маркетинг чрез съдържание, които ще ви помогнат да достигнете до целевата си аудитория и да постигнете своите KPI. Създаваме календар на съдържанието и да предлагаме бюджет за рекламните кампании.

Изпълнение, измерване и оптимизиране

Прилагаме маркетинговата стратегия и следим заложените показатели, за да проследим напредъка си към вашите KPI.  Извършваме A/B тестване, за да оптимизираме кампаниите и съдържанието и за да идентифицираме области за подобрение и съответно да коригираме своевременно.

Процесът ни за създаване на дигитална маркетингова стратегия е методичен подход за планиране и изпълнение, който помагат на бизнеса да постигне своите бизнес цели. Това включва идентифициране на целеви аудитории, разработване на уникално предложение за продажба, избор на подходящи дигитални канали, създаване на завладяващо съдържание и измерване на ефективността на кампаниите чрез анализ на данни. Създаваме цялостен дигитален маркетингов план, който стимулира трафик, потенциални клиенти и приходи за бизнеса.

Задълбочен анализ и опознаване на бизнеса, индустрията и конкуренцията.
Идентифициране на целеви аудитории, разработване на уникално предложение за продажба, избор на подходящи дигитални канали и създаване на завладяващо съдържание.
Изпълнение на маркетинговата стратегия, измерване и отчитане на резултатите.

Определяне на цели и целева аудитория

Идентифицираме вашите ключови показатели за ефективност (KPI) и определяме как дигиталния маркетинг може да ви помогне да постигнете вашите бизнес цели. Правим проучване на пазара, за да идентифицираме демографските данни, интересите и предпочитанията на вашата целева аудитория и разработваме детайлни личности на купувачи, които правилно да насочват маркетинговите усилия.

Цялостен план за дигитален маркетинг

Идентифицираме на най-ефективните дигитални маркетингови канали и тактики, като социални медии, имейл маркетинг, SEO, PPC и маркетинг чрез съдържание, които ще ви помогнат да достигнете до целевата си аудитория и да постигнете своите KPI. Създаваме календар на съдържанието и да предлагаме бюджет за рекламните кампании.

Изпълнение, измерване и оптимизиране

Прилагаме маркетинговата стратегия и следим заложените показатели, за да проследим напредъка си към вашите KPI.  Извършваме A/B тестване, за да оптимизираме кампаниите и съдържанието и за да идентифицираме области за подобрение и съответно да коригираме своевременно.